رابر لاینینگ مخازن | رابر لاینینگ

رابر لاینینگ | آستر لاستیکی:

انواع رابر لاینینگ (سختی نهایی):

رابر لاینینگ | مکان های کاردهی

شکل 1 رابر لاینینگ مخازن

شکل 2 رابر لاینینگ

رابر لاینینگ مخازن

رابر لاینینگ مخازن | آستر لاستیکی:

به دلیل مراقبت از سطح های فلزی در برابر واکنش با مواد شیمیایی متفاوت روی سطوح فلزی بهره برده میشود. همچنین سایش ساینده ها از پوشش لاستیکی ای به کلفتی حداقل mm3 روی سطح های فلزی کاربرد بسیاری دارد. علاوه بر سطح های فلزی، سطح های بتنی هم به خاطر پیشگیری از ورود مواد شیمیایی متفاوت کاربرد دارد.

همچنین از بین رفتن توسط ماده های ساینده دلیل دیگری است که با پوشش لاستیکی از آنها مراقبت میشود. این عمل باعث بیشتر شدن طول عمر مخزن های میگردد. اما قابل گفتن میباشد که رابر لاینینگ مخازن تنها به منظور محافظت از دیوار های مخازن کاربرد ندارد.

در شکل 1 رابر لاینینگ مخازن را میتوانید مشاهده کنید.

بلکه همه جاهایی که عامل های شیمیایی از رابر لاینینگ بهره برداری میشود. همچنین عامل های سایشی که دلیل از بین رفتن فلز میشوند از رابر لاینینگ مخازن استفاده میگردد. مانند دیواره لوله، flange ، پروانه معادن پوسته پمپ، کناره های آسیاب، Reactors، دودکش، اتصال ها و …

رابر لاینینگ مخازن

شکل 1 رابر لاینینگ مخازن

انواع رابرلاینینگ (سختی نهایی):

روکش های لاستیکی از نظر سختی نهایی به دو گونه نرم و سخت تقسیم میگردند.
لاستیک هایی که مقاومت آنها در حوضه ی سختی سنجی Shore A دارند، لاستیک نرم نام میگیرند. به لاستیک هایی که مقاومتی در حیطه ی سختی سنجی Shore D اند را لاستیک سخت مینامیم. اما به ندرت لاستیک هایی با مقاومت میان دو گونه ی فوق ساخته میشود. که البته اصطلاحاً به آنها لاستیک های نیمه سخت گفته میشود.

در اینجا باید اعلام کنیم که شما میتوانید در شکل 2 رابر لاینینگ انواع این محصول را مشاهده نمایید.

انواع رابر لاینینگ (روش کار):

روکش کاری با لاستیک از نظر نوع اعمال به دو دسته رابر لاینینگ مخازن در کارگاهها و آستر لاستیکی که در سایت (سایت مشتری) مقایسه میگردند.

رابرلاینینگ به شکل گرم:

تعدادی از پوشش های لاستیکی به شکل خام در مخزن قرار میگیرند. پس از وارد شدن تغییرات، جهت رسیدن به مقاومت شیمیایی و ویژگی های مکانیکی مناسب، باید باد گردند.

فروش رابر لاینینگ در اصفهان را میتوانید از شرکت اصفهان رابر ارائه دهنده ی رابر لاینینگ مخازن تهیه نمایید.

این Vulcanization یا با پیشروی پروسه ی کیورینگ، تحت فشار و دمای بالا در اتوکلاو انجام میشود. همچنین شرکت موثر لاستیک، Formulation لاستیک را به گونه ای طراحی کنید که پوشش لاستیکی در تایم بیشتر دوام بیاورد. البته باید گفت که در حرارت، فشار محیط ولکانیزه گردد، در نتیجه میتوان از اقدام به عملیات کیورینگ جلوگیری کرد.

رابر لاینینگ (به شکل گرم):

گروه دیگه ای از آستر لاستیکی از پیش در مکان کارخانه سازنده ی لاستیک ولکانیزه گشته اند. در نهایت بعد از اتصال در مخزن به انجام عملیات کیورینگ نیازی نخواهد بود. به محض اجرا امکان بهره برداری از آن میسر میباشد. منطقا لاستیک از قبل ولکانیزه گشته امکان اجرا در همه ی این مکان های کارگاه و سایت را شامل میشوند.

ولی لاستیک خام وابسته به سختی پایانی و نوع پایه پلیمری که انتخاب شده است در سایت کار نمیکنند. این اتفاق نه همیشه بلکه گاهی اوقات رخ میدهد. حتما باید در داخل اتوکلاو ولکانیزه گردند. عموما کیفیت پایانی رابر لاینینگ مخازن داغ مناسب تر از رابر لاینینگ خنک میباشد.

این هم به دلیل اینست که در رابر لاینینگ مخازن داغ ابتدا بخاطر پایین بودن سختی لاستیک خام. انعطاف پذیری ورق ها و تطبیق با مدل های دشوار مخزن خیلی بهتر از لاستیک از قبل ولکانیزه شده میباشد. دوما اوراق لاستیک خام در مکان اورلپ ها به وسیله ی چسبی از نوع خود لاستیک پایه به یکدیگر وصل میگردند. زمان عملیات Vulcanization دنباله ی پلیمری در مکان اورلپ ساخته میگردد. در نهایت یک ترکیب شیمیایی فوق العاده قوی ساخته میشود. ولی در ساخت رابر لاینینگ مخازن به گونه ی خنک بخاطر اینکه لاستیک از قبل Vulcanization شده است. عموما از یه سیستم چسب دو جزئی بهره برداری میشود.

فلذا در مکان اورلپ ها یک Bonding فیزیکی ساخته میگردد. شاید چسبهای مخصوص صنایع لاستیکی خنک نیز اقتدار و قدرت شیمیایی خیلی بالایی داشته باشند. ولی بخاطر یکی گشتن اورلپ ها در گونه ی داغ، کیفیت پایانی گونه ی داغ مورد قبول تر میباشد.

رابر لاینینگ مخازن

شکل 2 رابر لاینینگ

رابر لاینینگ مخازن | مکان های کاردهی

روکش کار کردن با استفاده از ورق لاستیک عموما برای مراقبت از سطح های درونی مخازن بهره برداری میشود. همچنین در لوله ها و قطعه های با کاربری هایی که در ذیل در صنعت های نفتو گاز بهره برداری میشود. همچنین پالایش، پتروشیمی، کند و کار، mine و نیز کارخانه های ساخت و یا انتقال ماده های خورنده بهره برداری میشوند.

در ذیل مواردی که از خدمات رابر لاینینگ که در صنعت داده میشود، آورده شده است. برای مثال:

  1. درون سل های electrolyse داخل کارخانجات کلر آلکالی استفاده میشود.
  2. رابر لاینینگ مخازن قسمت تصفیه آب صنعتی، در نیروگاه ها و کارخانجاتی که به نوعی استفاده کننده آب اند.
  3. درون لوله ها و اتصال های پوسته پمپها و هر نقطه ای از معدن ها که خورندگی ناخواسته از سایش است.
  4. آستر لاستیکی در ذخیره اسید هایی مانند اسید کلریدریک، هیپو کلریت سدیم، اسید سولفوریک و…
  5. شیر آلات و لوله های منتقل کننده ی آب نمک، آب دریا و ماده های خورنده
  6. رابر لاینینگ مخازن انتقال ماده هیا خورنده.

در پایان شایان به ذکر است که به شما اطمینان دهیم که بهترین شرکت رابر لاینینگ در اصفهان، شرکت اصفهان رابر است. این شرکت با تجربه ی بسیاری در این امر درحال فعالیت میباشد که مزیتی برای شما مشتریان این محصول است.