کاسهنمدو طراحی و کار کرد آن و استاندارد های آن.

استفاده از کاسنمد

استفاده :

برخی از استاندارد های کاسنمد.

شکل 1

شکل 2

کاسه نمد و طراحی و کار کرد آن و استاندارد های آن.

از کاسه نمد صنعتی برای مهر و موم باز استفاده می شود. در شکل 1 می توانید ببینید. بین یک چرخش و یک قطعه ثابت ،یا بین دو مؤلفه در حرکت نسبی. |کاسه نمد| | خرید کاسه نمد |

| کاسه نمد در اصفهان |

کاسه نمد

شکل 1

  1. فواید کاسهنمد اولیه شامل موارد زیر است:
  2. روان کننده را حفظ کنید.
  3. آلودگی ها را حذف کنید.
  4. دو رسانه مختلف را از هم جدا کنید.
  5. مهر و موم تحت فشار.
  6. مهر و موم های شافت صنعتی باشد.
  7. با حداقل اصطکاک و سایش کار می کند حتی در شرایط عملیاتی نامساعد.
  8. به منظور برآورده کردن الزامات انواع برنامه های مختلف و شرایط عملیاتی.

قطعات از طرح های مختلف ، مواد و اعدام های مختلف تولید می شوند. هر یک از این طرح ها و ترکیب مواد استفاده شده خواص خاص دارند. | کاتالوگ کاسه نمد | | ساخت قطعات لاستیکی |

سطح شفت خیلی صاف می تواند منجر به آن کاستی روان کننده شود. در حالی که سطح شافت خیلی خشن می تواند باعث تسریع در آب بندی لب شود.سطح شافت باید بدون ماشینکاری باشد. جهت دهی باعث نشتی می شود بسته به جهت چرخش.| صنعت لاستیک سازی |

هنگامی که در معرض دیفرانسیل فشار قرار می گیرد، مهر و موم باید در برابر فشار شعاعی اضافی ناشی از فشار مقاومت کند. اگر مهر و موم درست طراحی نشده باشد برای مقاومت در برابر فشار ، دما ، اصطکاک و پوشیدن مهر و موم و پیشخوان ، و در نتیجه سرویس کوتاه مدتی خواهد داد و به سادگی ار کار خواهد افتاد. | قیمت کاسه نمد |

استفاده از کاسه نمد

آن بین اجزای دستگاه چرخشی و ثابت  یا بین دو مؤلفه در حرکت نسبی استفاده می شوند. نمونه کاری از ما در شکل 2 . و از دو بخش اصلی تشکیل شده اند.| لاستیک سازی در اصفهان |

با یک پوشش بیرونی استوانه ای از ورق استیل (کیس) یا الاستومر که دارای تداخل لازم است. و برای بستن بصورت ایستاده در مقابل محفظه است. |عکس کاسه نمد |کاسنمد|

کاسه نمد

شکل 2

یک لب آب بندی از یک ماده الاستومری ساخته شده است. که بصورت دینامیکی و استاتیک در مقابل شاخه آب بندی می شود. لب دارای لبه آب بندی است که با قالب ، برش یا سنگ زنی شکل می گیرد. به طور معمول توسط سطح خلاف شافت ، با فشار شعاعی مشخص فشرده می شود. لبه لب آب بندی و سطح مقابله شافت مهمترین ناحیه عملکردی یک کاسه نمد را تشکیل می دهد. اثر آب بندی لب را می توان با طراحی ناحیه تماس لب با ویژگی های هیدرودینامیکی افزایش داد.

برخی از کاسه نمد ها دارای لب کمکی هستند. که از لبه مهر و موم اولیه در برابر گرد و غبار و سایر آلودگی ها محافظت می کند. روان کننده مناسب در فضای بین لبه آب بندی اولیه و لبه کمکی می تواند باعث کاهش سایش و تاخیر در خوردگی شود. آلودگی هایی که لب کمکی را پشت سر گذاشته اند ، درنهایت باعث آسیب در ناحیه سطح پیشخوان خواهند شد. ایجاد گرما همچنین می تواند بین دو لب ایجاد شود و در نتیجه سایش زودرس ایجاد می شود. |کاسه نمد|

استفاده :

کاسه نمد در بسیاری از جاها استفاده می شود. به دلیل اهمیت کاسه نمد برای قابلیت اطمینان عملیاتی و عمر سرویس ماشین ها و تجهیزات. تولید کنندگان و کاربران کاسه نمد به یک اندازه در استاندارد سازی به یک اندازه علاقه دارند. این امر به ایجاد استانداردها و دستورالعمل های ملی و بین المللی منجر شده در جدول منجر شده است. این مشخصات، تحمل ها و مشخصات مواد وروش های آزمایش و اصطلاحات و همچنین سازه های اصلی قطر خارج و تنظیمات آب بندی لب را پوشش می دهد.

برخی از استاندارد های کاسه نمد.

Document1) Title
ISO 2230 محصولات لاستیکی – رهنمودهای مربوط به ذخیره سازی
ISO 6194-1 کاسه نمد نوع لب محور چرخشی – ابعاد اسمی و تحمل ها
ISO 6194-2 کاسه نمد های مهر و موم شده ای از نوع لب شفت – واژگان
ISO 6194-3  نوع لب محور چرخشی – ذخیره سازی ، انتقال و نصب
ISO 6194-4  نوع لب محور چرخشی – مراحل تست عملکرد
ISO 6194-5  نوع لب محور چرخشی – شناسایی نواقص دیداری
SAE J946 راهنمای استفاده از مهره های لب شعاعی
RMA OS-1-1 الزامات شافت برای مهر و موم های شافت دوار
RMA OS-4 نوع لب محور چرخشی – مراحل تست عملکرد
RMA OS-7 کاسه نمد های نوع لب محور چرخشی – شناسایی نواقص دیداری
RMA OS-8 راهنمای استفاده از مهره های لب شعاعی
DIN 3760 الزامات شافت برای مهر و موم های شافت دوار
DIN 3761 کاسه نمد برای وسایل نقلیه موتوری ، قطعات 1 تا 15. این استاندارد شامل کلیه جنبه ها از جمله واژگان ، الزامات مواد و روش های آزمایش است.
DIN 7172 تحمل و انحراف محدود برای اندازه های بالاتر از 3 150 میلی متر تا 10 000 میلی متر.
DIN 7716 محصولات لاستیکی؛ مورد نیاز برای ذخیره سازی ، تمیز کردن و نگهداری.

1) RMA = انجمن تولید کنندگان لاستیک

SAE = جامعه مهندسان خودرو

ISO = سازمان بین المللی استاندارد

DIN = موسسه استاندارد سازی آلمان

|کاسه نمد|