مطالب توسط علیرضا براتی

کوپلینگ 4 پر | کوپلینگ لاستیکی و کوپلینگ خورشیدی، محصولات اصفهان لاستیک

کوپلینگ 4 پر یکی از محصولات شرکت اصفهان لاستیک میباشد که بسیار با کیفیت بوده و نیز در حال توسعه است.همچنین کوپلنیگ لاستیکی را نیز در حال رساندن به این سطحیم