نوشته‌ها

کاسه نمد  و موارد کاربردی(radial shaft seal) یکی از محصولات لاستیک سازی بوده که به عنوان درزگیر در بین دو سطح مقطع مورد استفاده قرار می گیرد.

رابر والو در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت و ویژگی های آن را باید کاملاً کنترل نمود. خصوصیات ویژه ی لاستیک به کار رفته را باید مدنظر داشت.