نوشته‌ها

لاستیک واتر فلای والو برای پیشگیری از خوردگی در دریچه های پروانه ای کاربرد دارد. همچنین برای مقاومت در برابر سایش دیسک در تماس با مایعات کاربرد دارد.

رابر والو در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت و ویژگی های آن را باید کاملاً کنترل نمود. خصوصیات ویژه ی لاستیک به کار رفته را باید مدنظر داشت.