نوشته‌ها

نوار طولی سیلیکونی یکی از بهترین انتخاب ها برای عایق بندی است. نوار طولی سیلیکونی مصارف گوناگونی دارد. گزینه ای مناسب برای درزگیری هوا و عایق بندی رطوبت

انواع مختلفی ازعایق بندی هوا وجود دارد. زیرا شرایط مختلف باعث ایجاد انواع مختلف آسیب ها می شود. انواع نوار طولی زیر در اختیار صاحبان منازل قرار دارد …..