نوشته‌ها

نوار طولی سیلیکونی یکی از راه حل هایی است که محیط را در برابر رطوبت، محافظت می کند.

در نوار طولی اسفنجی اغلب از موادی لاستیکی استفاده می شود که جنس آنها فشرده نیست. آن ها از نظر ساختار سلولی از ساختاری اسفنجی برخوردار می باشند.

گاهی هیچ کدام از استانداردهای نوار طولی اسفنجی برای صنعتی خاص مناسب نیست. هنگامی که نوار طولی لاستیکی استاندارد مناسب نباشد، نوار طولی سفارشی توصیه می شود.