نوشته‌ها

نوار طولی سیلیکونی یکی از راه حل هایی است که محیط را در برابر رطوبت، محافظت می کند.