نوشته‌ها

دیافراگم لاستیکی برای جذب ضربه و عایق بندی وسایل طراحی شده اند. این دیافراگم ها در کل موجب افزایش عمر تجهیزات می شوند. پوششی لاستیکی برای بهینه سازی تجهیزات