درپوش پروفیل پایه می توان از درپوش لاستیکی یا پلاستیکی برای محافظت در برابر اکسیداسیون و جلوگیری از ورود رطوبت به داخل لوله یا پروفیل استفاده نمود.

یکی از مزیت های استفاده از درپوش ها این است که از ورود حیوانات به داخل لوله یا پروفیل در انبارها جلوگیری می کند.

متریال های به کار رفته در درپوش های لاستیکی، از جمله درپوش لاستیکی EPDM ،  درپوش لاستیکی وایتون ، مقاومت این درپوش ها را در مکانی که درپوش ها در تماس با اسید و بازها هسنتد را بیشتر می کند.درپوش پروفیل پایه

تولید و فروش انواع آن را در محصولات لاستیک سازی لاستیک سازی صنعت اصفهان مشاهده کنید.