پکینگ و کاربرد آن

کاربرد پکینگ در صنعت بسیار گسترده است. از انواع پکینگ برای آب بندی پیستونها و شفت پمپ ها استفاده می کنند.
همانند دیگر محصولات لاستیکی در لاستیک سازی صنعت اصفهان، ابعاد مختلف و سایزهای مختلف پکینگ در لاستیک سازی موجود است.

پکینگ دو طرفه و انواع پکینگ یک طرفه به این معناست که این آب بند به صورت یک طرفه و یا دو طرفه قادر به آببندی است. با توجه به لبه های داخلی و خارجی پکینگ ها نحوه ی کاربرد پکینگ ها تغییر می کند.

اگر لبه های بیرونی پکینگ بلندتر، گلویی و اگر لبه های داخلی بلندتر باشد پیستونی کار میکند. حالت تقارن، پکینگ هم گلویی و هم پیستونی برای پکینگ ها وجود خواهد داشت، اگر لبه های پکینگ به صورت متقارن باشد.

به علاوه پکینگ گلویی یک طرفه و پکینگ گلویی دوطرفه، پکینگ پیستونی یک طرفه وپکینگ پیستونی دو طرفه هم وجود خواهد داشت.
پکینگ های نیتریل و پکینگ نیتریل منجید دار هرکدام با تحمل فشار متفاوت قابل استفاده در صنایع مختلفی بوده و بسته به شدت آب بندی از لاستیک طبیعی مصنوعی و نیتریل به صورت پکینگ ردیفی و یا پکینگ چند تکه استفاده می شود.

متریال پکینگ

از متریال پکینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پکینگ و موارد کاربردی پکینگ