رابر والو (VALVE) در انواع رابر والو  EPDM، رابر والو SILICON، NBR سرویس دهی سیالات آب داغ و سرد را سهولت می بخشد. رنچ دمای رابر والو 30- تا 220 و درموارد خاص 50 تا330 درجه سانتی گراد است.

کاربرد لایتر والو(Liner Butterfly Valve) :

  • صنایع نفت و گاز
  • پتروشیمی
  • پالایشگاهها
  • نیروگاهها
  • کلیه کارخانجات مواد غذایی
  • کارخانجات سیمان
  • کارخانجات تولید فولاد و ذوب آهن

برای مشاهده محصولات لاستیکی به گالری محصولات لاستیک سازی صنعت اصفهان مراجعه کنید.

 (شيرپروانه ای ولوسيليکون) رابر والو (VALVE) در انواع رابر والو  EPDM، رابر والو SILICON، NBR سرویس دهی سیالات آب داغ و سرد را سهولت می بخشد. رنچ دمای رابر والو 30- تا 220 و درموارد خاص 50 تا330 درجه سانتی گراد است.

کاربرد لایتر والو(Liner Butterfly Valve) :

صنایع نفت و گاز

پتروشیمی

پالایشگاهها

نیروگاهها

کلیه کارخانجات مواد غذایی

کارخانجات سیمان

کارخانجات تولید فولاد و ذوب آهن

برای مشاهده محصولات لاستیکی به گالری محصولات لاستیک سازی صنعت اصفهان مراجعه کنید.