(نوار طولی لاستیکی) انواع نوارهای طولی لاستیکی در سطح مقطع های مختلفبرای  مصارف آب بندی مخازن، آببندی درب و پنجره های ساختمانی، آب بندی دریچه های فاضلاب،آببندی دربهای اتوکلاو مورد استفاده قرار می گیرد.به علاوه نوارهای مختلف لاستیکی برای ضربه گیر ستون پارکینگ، نوارهای لاستیکی برای آببندی بتون، آب بندی توسط نوارهای لاستیکی برای سقف و سازهای بزرگ،نوار آب بندی درب ماشین بازیافت شهری، نوار آب بندی برای دور باسکول های صنعتی، نوار آببندی برای تی های خانگی و ماشین های شستشوی صنعتی و نوارهای آب بندی سردخانه ها و یخچالها استفاده می شود. متریال های (materials) استفاده شده در این نوارهای لاستیکی شامل NBR, EPDM, SBR, NR, NEOPERAN است. ابعاد و اشکال مختلفی برای این درزگیرهای لاستیکی و آب بندها وجود دارد. شما می توانید برای انتخاب و خرید آب بند ها و نوارهای طولی لاستیکی از طریق سایت esfahanrubber.com اقدام کنید و قبل از آن انواع محصولات لاستیک سازی از جمله نوارهای طولی لاستیکی را در صنعت لاستیک سازی اصفهان مشاهده نمایید.