آستر لاستیکی  یا(رابرلاینینگ(/پوشش لاستیکی

انواع آستر براساس روش اعمال

لاستیکی به روش گرم:

آستر به روش سرد:

آستر لاستیکی براساس سختی

آستر نرم:

آستر لاستیکی سخت:

Shore :

جنس آستر لاستیکی

شکل 1رابر لاینینگ

شکل 2 رابر لاستیکی

آستر لاستیکی  یا(رابرلاینینگ)/پوشش لاستیکی چیست. آسترلاستیکی یا رابر لاینینگبه منظور مراقبت  از بدنه فلزی  در مقابل خورندگی مواد شیمیایی متفاوت  استفاده می شود. مورد دیگر استفاده ساییدگی  توسط موادی که خاصیت سایش دارد.

از رابر لاینینگ به ضخامت حداقلی  mm2.9 روی بدنه الومینیومی  استفاده می‌شود. همچنین علاوه بر بدنه  فلزی ،  در بدنه بتنی نیز استفاده می شود. به این صورت که برای جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی متفاوت و یاخراب شدن توسط موادی که خاصیت سایش دارد توسط رابر لاینینگ مراقبت می شوند.

این کار موجب زیادشدن عمر مخزن ها شده. البته لازم به گفتن است که آستر لاستیکی فقط برای مراقبت از دیوار مخزن ها کاربرد ندارد. در مواقعی  که عامل  شیمیایی و عامل سایندگی باعث از نابودی  سطح فلز شوند از رابرلاینینگ استفاده می شود.

مانند  حوضچه ها، دیواره لوله ها ، فلنجها ، پوسته های پمپ ، پروانه های معادن و دیواره آسیابها ، راکتورها  ،دودکشها ، اتصالات و …

فروش رابر لاستیک

انواع این ابزار براساس روش اعمال

آستر لاستیکی به روش گرم:

جنس خام لاستیکی به صورت شیت در دسترس است. در مخزن یا قطعه نصب می شوند.

پس از نصب به دلیلی دستیابی به مقاومت شیمیایی و خواص مکانیکی مورد قبول کار هایی انجام می شود.

امکان دارد فرمول سازنده لاستیک به طوری باشد که رابرلاینینگ در مدت بیشتری  اما در دما و فشار محیط به طور خود پخت ، ولکانیزه بشود.

بعضی  از پوششهای لاستیکی به طور  خام در مخزن/قطعه قرار  می گیرد. پس از اعمال ، به دلیل دستیابی به مقاومت شیمیایی و خصلت  مکانیکی بهینه  باید ولکانیزه بشود.

این ولکانیزاسیون یا با انجام عملیات کیورینگ ، تحت فشار و حرارت بالا در اتوکلاو صورت می گیرد. کیورینگ با بخار ، آب داغ یا هوای داغ ممکن است.

یا شرکت سازندۀ لاستیک ، فرمولاسیون لاستیکبه صورت زیر  طراحی می نماید. به صورتی که پوشش لاستیکی در مدت زمان طولانی تر ولی در دما و فشار محیط ولکانیزه شود.

به این صورت می توان از عمل  کیورینگ صرف نظر کرد.

رابر لاینینگ مخازن

شکل 1رابر لاینینگ

آستر لاستیکی به روش سرد:

نوع دیگه ی از آسترهای لاستیکی یا رابر لاینینگ در محل تولید لاستیک ولکانیزه شده است

این کار باعث شده که بعد از نصب در مخزن نیاز به کیورینگ نباشد

پس از اجرا مورد استفاده قرار گیرد .

جنس خام لاستیکی توسط کارخانه  ولکانیزه شده است

لاستیکی که  از قبل  ولکانیزه شده توانایی  اجرا در هردو محل کارگاه و سایت را دارد

اما لاستیک خام بسته به سختی مورد نیاز است

در بعضی مواقع این لاستیک را در سایت نمی توان استفاده کردو فقط باید اتو کلاو ولکانیزه بشود

خدمات رابر لاینینگ

کیفیت پایانی  رابرلاینینگ گرم بهتر  از رابرلاینینگ سرد می باشد

به این دلیل که  در رابرلاینینگ گرم برای اینکه سختی لاستیک پایین است

شکل گیری یا انعطاف ورق بهتر است از لاستیک های از قبل ولکانیزه است

دلیل دیگر  آستر لاستیک خام در محل اورلپ ها با چسبی از جنس خود لاستیک پایه به یکدیگر وصل میشود

و هنگام عملیات ولکانیزاسیون زنجیرۀ پلیمری در محل اورلپ ها  به وجود می اید

در اخر  یک پیوند شیمیایی قوی ایجاد میشود

اما در رابرلاینینگ به روش سرد به خطر اینکه از قبل ولکانیزه شده از یک سیستم چسب دو جز استفاده می کنیم

پس در محل اورلپ ها یک باندینگ فیزیکی ایجاد می شود.

با اینکه  چسبهای ویژه رابرلاینینگ سرد نیز استحکام و مقاومت شیمیایی خوبی دارند

اما به دلیل یکپارچه شدن اورلپها در روش گرم ، کیفیت پایانی در روش گرم بهتر می باشد

شکل 2آستر لاستیکی

آستر لاستیکی | براساس سختی

رابرلاینینگ بر طبق سختی به دوگروه  را بر نرم (soft rubber) و رابر سخت

( (hard rubberدسته بندی می شود

آستر نرم:

به لاستیکی که سختیشان در  shore A باشد  رابر نرم گویند.

آستر سخت:

به لاستیکی که سختیشان در shore A نباشد  و به shore D نزدیک  شوند رابر سخت می گویند.

رابر سخت مقاوم در برابر اسیدو باز است

ولی در مواردی که محلود در تنش مکانیکی است به درد نمی خورد و کارایی ندارد

رابر لاینینگ در اصفهان

Shore :

آزمون سختی پلیمرها بر مبنای روش های آزمونی می‌باشد که در ابتدا برای مواد فلزی به کار می‌رفته اند.

سختی یک ماده عبارتست از مقاومت در برابر ایجاد فرورفتگی توسط یک جسم سخت تر.

جنس آستر لاستیکی

جنس ماده سازنده پایه پوشش لاستیک به شرایط و محیط مورد استفاده بستگی دارد

محلهای کاردهی آستر لاستیکی

محافظت بدنه  داخلی لوله ها

محافظت بدنه داخلی قطعات

محافظت بدنه  داخلی مخازن

قطعه های گاز

قطعه های پالایش

قطعه های حفاری

قطعه های معدن

قطعه های صنایع نفت

قطعه های پتروشیمی

و…

شرکت اصفهان رابر همواره سعی کرده از بهترین مواد در ساخت این پوشش استفاده کرده

همچنینی سعی بر این بوده به گونه ای طراحی شود که بهترین کارایی را داشته باشد.

با کلیک بر روی هر کدام از موارد ذیل میتوانید مطالب مربوطه بهشون رو مطالعه کنید.

فروش رابرلاینینگ

آستر لاستیکی

رابرکاری مخازن

فروش رابر لاینینگ

رابر لاینینگ در اصفهان

رابر لاینینگ مخازن